ANTENNA UVV922 MIDRANGE

SRD 408.07

Brand:

  • Nippon America
Availability: In Stock

Model # UVV922

VHF/UHF ANTENNA

• Channels: 2-69, 4-7dB VHF Gain, 3-5dB UHF Gain

• 75/300 Ohm

• 15 Elements

 

SKU: 16041 Category: Tag: